Filteren
Publicatie datum
Onderwerp

Het laatste nieuws.

Filteren
Publicatie datum
Onderwerp
Bereikbaarheid zomerperiode

June 2024
Opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist

Kwaliteitsverslag SPSNH 2023

Klik hier om het Kwaliteitsverslag 2023 te downloaden

May 2024
Casuïstiekbijeenkomst voor counselors

Op vrijdag 5 juli 2024 organiseert SPSNH in samenwerking met Amsterdam UMC een casuïstiekbijeenkomst voor...

April 2024
Bijscholings ronde counselors 2022-2026

January 2024
Nieuwe tarieven 2024

Nieuwe wijze van financieren en uitbetalen TTSEO

August 2023
Adreswijziging SPSNH

Attentie!

Start opleiding TTSEO echoscopist

Bij Hogeschool Inholland zijn er nog enkele opleidingsplaatsen TTSEO beschikbaar voor september 2023.

May 2023
Nieuwe TTSEO leidraad

v.a. 1 juni 2023

Aanpassen rol in Peridos

NIPT laboratoria zijn gesloten op:

April 2023
Status van de NIPT aanvraag controleren?

Dit lees je in het overzicht labaanvragen NIPT.

Nieuwe leidraad tweede trimester SEO

v.a. 1 juni 2023

NIPT op medische indicatie

Naast de TRIDENT-2 studie stopt ook de TRIDENT-1 studie dit wordt de NIPT op medische...

Publieksinformatie NIPT aangepast

Is jouw website al aangepast?

March 2023
NIPT nieuws

Vanishing twin

Nieuw bij NIPT aanvraag

Nieuwe e-learning counseling prenatale screening

Vanaf 1 maart is de geheel vernieuwde e-learning voor counselors prenatale screening beschikbaar.

February 2023
Minister Kuipers heeft vergunning NIPT afgegeven

Nieuwe manier van toestemming vragen

Vanaf 27 maart 2023 komt er een andere manier van toestemming vragen.

NIPT praktische informatie

Factsheet NIPT

January 2023
Fusie SPSAO-RCPSNH

Per 3-1-2023 zijn de Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreken (SPSAO) en de stichting  Regionaal...

December 2022
Nieuwe versies folders en informatiekaart beschikbaar vanaf februari 2023

ETSEO wordt verlengd tot 1 juli 2026

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten het aanbod eerste trimester SEO...

Tarieven prenatale screening 2023

De NZa heeft de tarieven gepubliceerd voor de counseling en het tweede trimester SEO in...

Informatiebeveiliging & Privacy

We werken in de prenatale screening met algemene en bijzondere persoonsgegevens. Gegevens die met uiterste...

October 2022
Data opleidingen ETSEO 2023

In 2023 zijn er twee momenten dat er een opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist start,...

Geslachtsbepaling bij het ETSEO

De Regionale Centra krijgen signalen dat er echoscopisten zijn die bij het ETSEO het geslacht...

Nieuw kwaliteitssysteem echoapparatuur in 2026

Echoapparatuur die gebruikt wordt voor het ETSEO en/of het TTSEO moet voldoen aan de kwaliteitseisen....

Evaluatie webinar casuïstiek 3 oktober 2022

De Regionale Centra organiseerden op 3 oktober met ondersteuning van de Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale...

IMITAS verzoekt invullen vragenlijst zorgprofessionals eerste trimester SEO

De IMITAS-studie is gestart met een vragenlijststudie voor zorgprofessionals waarbij de ervaring met het eerste...

Termijn Eerste trimester SEO

Het eerste trimester SEO kan worden uitgevoerd tussen 12+3 weken en 14+3 weken. Gebleken is...

Nieuwe versies kwaliteitseisen

Nieuwe versies kwaliteitseisen voor Eerste en Tweede trimester SEO en de opleiding counseling.

NIPT meerlingen studie

Sinds juni 2020 is de NIPT meerlingen studie van start gegaan. Het doel van deze...

NIPT: er verandert van alles

NIPT: er verandert van alles! Vanaf 1 april 2023 wordt de NIPT onderdeel van het...

September 2022
Nieuwe versie kwaliteitseisen ETSEO- en TTSEO-echoscopist

Toetsing normaantal ETSEO van september 2021- september 2022

Kwaliteitstoets counseling

NIPT en eerste trimester SEO per 15 september ook voor zwangeren van 15 jaar en jonger

Foute regels in Peridos verwijderen door zorginstellingbeheerder

Mededeling over foutmelding BSN + geboortedatum

Uitfasering aanlevering HL7v3 berichten

July 2022
Naar een Kwaliteitssysteem Echoapparatuur in 2026

Vanaf 21 juli is op PNS.nl meer informatie te vinden over het kwaliteitssysteem echoapparatuur, die...

Nieuwe versie kwaliteitseisen counseling

Sinds 10 juni 2022 is een nieuwe versie van de kwaliteitseisen counseling gepubliceerd op pns.nl.

Deelname zwangeren <15 jaar aan eerste timester SEO en NIPT

De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad (GR) heeft adviezen gepubliceerd aangaande de deelname van zwangeren...

Landkaart echocentra met overcapaciteit

Op de website van CLBPS staat een landkaart met echocentra die ruimte hebben in hun...

Contact met de Peridos helpdesk

Om contact op te nemen met de Peridos helpdesk zijn er twee manieren, namelijk via...

Opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist

In het najaar is er weer een mogelijkheid tot het volgen van de opleiding tot...

Incomplete eerste trimester SEO’s – abdominaal versus vaginaal

De beeldvorming bij het eerste trimester SEO kan soms onvoldoende zijn vanwege bijvoorbeeld een ongunstige...

Wijziging betaalperiode en vervaltermijn eerste trimester SEO

Vanaf 1 juli is er een wijziging in betaalperiode en vervaltermijn eerste trimester SEO. De...

Animatievideo’s over de NIPT en de 13 wekenecho en 20 wekenecho

Communicatietip: Animatievideo's over de NIPT en de 13 wekenecho en 20 wekenecho. Sommige zwangeren lezen...

Vertraging aanpassing foute regels verwijderen door zorginstellingbeheerder

In een eerdere nieuwsbericht is aangegeven dat naar verwachting met de Peridos-release van juni zorginstellingbeheerders...

Arbeidsmarktkrapte echocentra – Capaciteit echocentra ETSEO, TTSEO en stageplekken

Begin mei is landelijk met een vragenlijst geïnventariseerd in hoeverre echocentra capaciteitsproblemen ervaren in de...

June 2022
Foute regels verwijderen door zorginstellingbeheerder

Sinds de Peridos release van 18 mei jl. worden counseling- en tweede trimester SEO-gegevens automatisch...

Opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist

In het najaar is er weer een mogelijkheid tot het volgen van de opleiding tot...

Counseling eerste trimester SEO: noem vaginale echo

Bij het eerste trimester SEO wordt relatief vaak een vaginale echo aangeboden. Benoem deze mogelijkheid...

Controleer standaard én direct elke aanvraag eerste trimester SEO

Echocentra krijgen een eerste trimester SEO alleen uitbetaald als de counselor een aanvraag heeft gedaan...

Afspraak eerste trimester SEO tijdig aanvragen én inplannen

Alleen als de zwangere toestemming heeft gegeven mee te doen aan de wetenschappelijke studie mag...

Informatie over prenatale screening in Oekraïens en Russisch

Op pns.nl staan animatievideo’s over de NIPT en de 13 wekenecho en 20 wekenecho met...

May 2022
Gegevensafdracht counseling en tweede trimester SEO via XML bericht

Een correcte gegevensafdracht is belangrijk. Per 2022 is de wijze veranderd van aanleveren, de gegevens...

Nieuwe kwaliteitsaudit counselingpraktijken

In de tweede helft van 2022 start de nieuwe ronde kwaliteitsaudit counselingspraktijken. Eén keer per...

Verandering in tijdstip uitbetaling eerste trimester SEO

Halverwege 2022 worden er veranderingen in tijdstip uitbetaling eerste trimester SEO doorgevoerd. De uitbetaling door...

Eerste stappen op weg naar kwaliteitssysteem echoapparatuur

Het Landelijk Referentiecentrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) is - in nauw overleg met het RIVM-CvB en de...

Landelijk webinar NIPT

Dinsdagmiddag 7 februari 2023 staat er een landelijk webinar gepland over de implementatie van de...

Kamerbrief NIPT

Minister Kuipers van het ministerie van VWS heeft op 14 april 2022 de Tweede Kamer...

Sluitingsdagen NIPT laboratoria

De NIPT labs in de regio's Amsterdam en Rotterdam zijn gesloten op Hemelvaartsdag en tweede...

Starten met uitvoeren van SEO’s? Neem eerst contact op met de SPSNH

Wil je starten als TTSEO echoscopist, in een bestaande echopraktijk, of in je eigen (verloskundigen)praktijk,...

April 2022
Prenatale screening voor zwangeren uit Oekraïne

Op dit moment komt een grote groep vluchtelingen vanuit Oekraïne naar Nederland. De zwangeren uit...

Registratie vanishing twins in Peridos

In juni 2020 is de NIPT meerlingenstudie van start gegaan. Hierin wordt onderzocht hoe betrouwbaar...

Gebruik niet-valide BSN

Wanneer een eerste trimester SEO of NIPT aanvraag wordt gedaan voor een zwangere zonder BSN...

Nieuw: Kwaliteitseisen aan de opleiding eerste trimester SEO-echoscopie

De kwaliteitseisen aan de opleiding eerste trimester SEO zijn vastgesteld en gepubliceerd op pns.nl.

Rapportage financiële gegevens

Op Peridos is een handleiding geplaatst met informatie hoe u financiële gegevens voor de jaarrekening...

Maandelijkse gegevensafdracht counseling en tweede trimester SEO

Per 2022 is de wijze van aanleveren van counselings- en tweede trimester SEO-gegevens naar Peridos...

XML-bericht via Zorgmail/E-zorg

Via ZorgMail/E-zorg kan een XML-bericht verstuurd worden naar Peridos. Voor een aantal bronsystemen staan de...

March 2022
Waar kan een zwangere een SEO laten uitvoeren?

Op Peridos.nl is een handige zoekfunctie voor zorginstellingen met een overeenkomst voor de uitvoering van...

Handleiding voor echocentra

Binnenkort wordt op Peridos.nl een nieuwe handleiding voor echocentra met informatie over hoe financiële gegevens...

Vaardigheidstraining eerste trimester SEO

Op 11 en 25 maart 2022 worden vaardigheidstrainingen gegeven in het kader van de opleiding...

Nieuwe bijscholingsronde counselors

De nieuwe bijscholingsronde voor counselors is in januari 2022 van start gegaan. De bijscholingsronde heeft...

Aanvraag eerste trimester SEO

Zonder een aanvraag voor een eerste trimester SEO in Peridos, mogen echocentra geen eerste trimester...

Wijziging toestemmingsformulier TRIDENT-2

Het toestemmingsformulier voor de TRIDENT-2 is aangepast. Het nieuwe toestemmingsformulier is te vinden op de...

Versoepeling coronamaatregelen

Met ingang van 25 februari '22 is er een landelijke versoepeling van de coronamaatregelen. De...

Tarieven prenatale screening 2022

De tarieven voor de counseling, eerste trimester SEO en tweede trimester SEO met ingang van...

February 2022
Vragenlijst voor counselingpraktijken over het eerste trimester SEO

Sinds 1 september kunnen zwangeren een ETSEO laten uitvoeren. We zijn benieuwd naar ervaringen van...

Professionals- en publieksmonitor 2020 online

De publieksmonitor met algemene trends en professionalsmonitor met meer specifieke (regionale) informatie over de uitvoering...

Kwaliteitssysteem echoapparatuur

Het Landelijk Referentiecentrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) zet in opdracht van het RIVM de komende jaren een...

E-learning counseling prenatale screening inclusief eerste trimester SEO

De nieuwe e-learning counseling prenatale screening staat online. Deze e-learning is een samenvoeging van de...

Landelijke webinars 2022

In 2022 bieden de regionale centra twee landelijke webinars aan, een casuïstiekbespreking op maandag 3...

Nieuwe bijscholingsronde voor counselors

De nieuwe bijscholingsronde voor counselors is in januari van start gegaan. Vanaf 2022 dient de...

Voorlichtingsmaterialen prenatale screening

Het gebruik van actuele voorlichtingsmaterialen over de prenatale screening is belangrijk. Zorg er ook voor...

Aanlevering counselings- en tweede trimester SEO gegevens

Veel zorginstellingen leveren de gegevens van counseling en TTSEOs van 2022 via XML-berichten aan in...

Informatie over de websites van CLBPS en Peridos

Waar kan je informatie vinden over het gebruik van Peridos? En waar kan je informatie...

Naamswijziging CLBPS

Het CLBPS heeft een nieuwe naam: 'Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening’.

December 2021
COVID-maatregelen

Naar aanleiding van de nieuwe aangescherpte COVID-maatregelen per 18 december jl. is het belangrijk om...

Wel of geen NIPT als ETSEO afwijkend is en vice versa

Wel of geen NIPT als het ETSEO afwijkend is? En wel of geen ETSEO als...

Nieuwe contracten en kwaliteitsovereenkomsten

Op 17 januari 2022 komen de geactualiseerde contracten met zorgaanbieders en kwaliteitsovereenkomsten met zorgverleners voor...

Nieuwe bijscholingsronde counselors bijna van start

Op 1 januari 2022 start voor alle counselors de nieuwe bijscholingsronde counseling prenatale screening. De...

Evaluatie webinars najaar 2021 en aankondiging webinars najaar 2022

In november vonden twee landelijke webinars plaats. Deze werden goed gewaardeerd. Vanwege het succes van...

Aanlevering counselings- en TTSEO gegevens per 1 januari 2022 via xml

Vanaf 2022 moeten gegevens over counseling en het TTSEO zoveel mogelijk via xml-berichten aangeleverd worden.