Foute regels verwijderen door zorginstellingbeheerder.

Sinds de Peridos release van 18 mei jl. worden counseling- en tweede trimester SEO-gegevens automatisch verwerkt.

Zorginstellingbeheerders hebben hierover in de week voorafgaand aan de release een e-mail gehad van het Regionaal Centrum. In deze mail staat beschreven hoe eventuele fouten in de aangeleverde gegevens kunnen worden ingezien en opgelost. Ten onrechte staat in de handleiding ook beschreven dat zorginstellingbeheerders zelf foute regels uit Peridos kunnen verwijderen. Helaas is dit nog niet mogelijk.

In de volgende Peridos release (verwacht juni 2022) krijgen zorginstellingbeheerders de bevoegdheid om foute regels te verwijderen.