NIPT

Alles over NIPT.

TRIDENT-1 (voor hoog-risico zwangeren)

Sinds 1 april 2014 is de NIPT (niet-invasieve prenatale test) in Nederland beschikbaar binnen de TRIDENT-1 studie voor zwangeren die een verhoogde kans hebben op een kind met down-, edwards- of patausyndroom, of waarbij er een andere medische reden is om onderzoek te doen naar een trisomie bij het ongeboren kind.

Deze zwangere vrouwen kunnen kiezen uit:

  • geen vervolgtest laten doen;
  • een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie laten doen;
  • meedoen aan de NIPT (TRIDENT-1).

Zwangere vrouwen met een verhoogde kans op een kind met een trisomie worden verwezen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek, zoals het Amsterdam UMC.

TRIDENT-2 (voor alle zwangeren)

De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) is sinds 1 april 2017 beschikbaar voor zwangeren die geen verhoogd risico hebben op een kind met down-, edwards-, of patausyndroom.

Dit onderzoek wordt aangeboden in het kader van de wetenschappelijke implementatiestudie, TRIDENT-2. Als counselor vertel je de zwangere wat de NIPT  inhoudt.

Voor meer info: veelgestelde vragen NIPT voor professionals

Exclusiecriteria NIPT

Lees hier meer over de exclusiecriteria van de NIPT in het kader van de Trident 1 en 2 studie.

NIPT vanaf 1 april 2023

Onder regie van het RIVM-CvB wordt momenteel – in samenwerking met de Regionale Centra, de betrokken beroepsgroepen en overige betrokkenen – hard gewerkt aan het opnieuw inrichten van de organisatie rond de NIPT die vanaf 1 april 2023 deel uitmaakt van het reguliere programma voor prenatale screening.

Vanaf begin 2023 worden verloskundig zorgverleners uitgebreid geïnformeerd over de veranderingen rond de NIPT. Het is goed om nu al met de volgende zaken rekening te houden.

In de factsheet Transitiefase NIPT(niet-invasieve prenatale test ) lees je alles over de tijdelijke richtlijnen in maart en april 2023 die nodig zijn om de overgang naar de nieuwe NIPT soepel te laten verlopen met praktische informatie en een tijdpad.

Laat een uitslag van de NIPT lang op zich wachten en weet u zeker dat bij de zwangere bloed is geprikt? Neemt u dan telefonisch contact op met het NIPT laboratorium via telefoonnummer 020-444 07 47 of per e-mail: NIPT_klingen@amsterdamumc.nl

Factsheet NIPT

Webinar voor counselors 7 februari 2023

Om counselors zo goed mogelijk voor te bereiden op de wijzigingen, is op 7 februari 2023  het webinar gehouden: NIPT (niet-invasieve prenatale test ) vanaf 1 april 2023 – Wat verandert er? Kijk dit Webinar terug via Webinars | CLBPS

Bloedafnameorganisaties NIPT
Heeft deze informatie geholpen? 8 mensen vonden dit nuttig