Veel gestelde vragen door counselors

Kwaliteitsverslag SPSNH 2023

Klik hier om het Kwaliteitsverslag 2023 te downloaden

Wie mag er counselen?

Alleen zorgverleners die een certificaat hebben behaald en daarbij een kwaliteitsovereenkomst hebben met het regionaal centrum, mogen counselen.

kwaliteitsovereenkomst
Is er een bezwaarprocedure?

Wanneer een uitvoerder het niet eens is met het oordeel van het Regionaal Centrum, en onderling overleg hierover tussen Regionaal Centrum en uitvoerder niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan een uitvoerder bezwaar indienen tegen het oordeel van het Regionaal Centrum. De mogelijkheid van bezwaar wordt opgenomen in het verslag van kwaliteitstoetsen, zoals visitatieverslagen en logboekbeoordelingen.

Bezwaarprocedure