Kwaliteitsborging

Bloedafnameorganisaties.

SPSNH monitort en borgt de kwaliteit van de NIPT bij de gecontracteerde bloedafnameorganisaties en hun bloedafnamelocaties.

De bloedafnameorganisaties voeren de bloedafname uit voor de NIPT. Voor het uitvoeren van de NIPT, dient de bloedafnameorganisatie een contract te hebben met het Regionaal Centrum. In het contract zijn alle noodzakelijke operationele afspraken opgenomen. Verdere relevante documenten voor bloedafnameorganisaties staan op de PNS-website. De standaardovereenkomst van de bloedafnameorganisaties staat op CLBPS.

De SPSNH en het Referentiecentrum NIPT monitoren periodiek de kwaliteit van de bloedafname van de bloedafnameorganisatie. De kwaliteitstoets vindt binnen 6 en 12 maanden na de start van de uitvoeringsfase plaats en vervolgens jaarlijks. Deze evaluatie is bedoeld als eerste ijkpunt om vroegtijdig te kunnen bijsturen indien nodig. Daarnaast toetst de SPSPNH eens per kwartaal via een kwaliteitstoets of de bloedafnameorganisatie voldoet aan de gestelde eisen.

Heeft deze informatie geholpen? 0 mensen vonden dit nuttig
Bereikbaarheid zomerperiode