Eerste trimester SEO

Kwaliteitseisen en kwaliteitsborging.

Algemene informatie

Vanaf 1 september 2021 kunnen alle zwangeren kiezen om een 13 weken echo uit te laten voeren. Het eerste trimester SEO (ETSEO) lijkt veel op het tweede trimester SEO (TTSEO). Bij beide onderzoeken bekijkt de echoscopist of het kindje lichamelijke afwijkingen heeft. Een aantal afwijkingen zijn namelijk ook al vroeg in de zwangerschap te zien op echo.

Het ETSEO wordt uitgevoerd tussen de 12+3 en 14+3 weken zwangerschap.

De uitvoering van het ETSEO vindt plaats in het kader van een landelijke, wetenschappelijke studie: de IMITAS studie. Zwangeren kunnen kiezen voor een ETSEO als zij meedoen aan deze wetenschappelijke studie.

RIVM: het eerste trimester SEO

Externe link

Aanvraag en uitslag

De counselor doet de aanvraag in Peridos. Voordat de echoscopist het ETSEO uitvoert, controleert zij of de aanvraag in Peridos aanwezig is. Dit is een voorwaarde voor de uitbetaling van het onderzoek. De echoscopist koppelt de uitslag van het ETSEO terug aan de zwangere en aan de verloskundige.

 

GUO indicaties bij 13 weken

Jouw rol

Voordat je aan de slag mag als ETSEO-echoscopist moet je een geldige kwaliteits-overeenkomst hebben. Die kun je aanvragen als je tenminste 500 tweede trimester SEO’s (TTSEO’s) hebt gemaakt en de opleiding tot ETSEO echoscopist hebt gevolgd. Daarnaast heeft het RIVM landelijke kwaliteitseisen opgesteld, bijvoorbeeld over de uitvoering van het ETSEO, de echoapparatuur en het privacybeleid.

Als ETSEO-echoscopist onderzoek je of er aanwijzingen zijn voor structurele afwijkingen bij het ongeboren kind. Je informeert de ouders over de bevindingen en zorgt, indien nodig, voor een verwijzing naar het Centrum voor Prenatale Diagnostiek van het Amsterdam UMC.

Bekijk hier wat het RIVM van een eerste trimester SEO echoscopist vraagt

Externe link

Onze rol

Wij helpen echoscopisten om de kwaliteit van hun werk te waarborgen. Zo organiseren we bijeenkomsten, communiceren we wijzigingen in richtlijnen en staan we altijd klaar om vragen te beantwoorden. Daarnaast geven we feedback aan individuele echoscopisten en echocentra.

SEO-echoscopisten
Elke twee jaar voeren we een beeldbeoordeling uit en gaan we na of je voldoende bijscholing hebt gevolgd. Daarnaast bekijken we jaarlijks of je voldoende SEO’s hebt uitgevoerd.
Wanneer je een kwaliteitsovereenkomst hebt voor zowel ETSEO als TTSEO, voeren we een beeldbeoordeling uit voor beide type SEO’s en bekijken we of je voor beide type SEO’s voldoende verrichtingen hebt uitgevoerd.

Echocentra
Elke twee jaar voeren we een kwaliteitsaudit uit om te kijken hoe het echocentrum met de landelijke kwaliteitsrichtlijnen omgaat. Dat doen we volgens een vast format bestaande uit een vragenlijst en een visitatie. De audit wordt uitgevoerd door een kwaliteitsmedewerker en een GUO-echoscopist. Heeft jouw echocentrum onlangs een contract afgesloten? Dan vindt de audit binnen 6 tot 9 maanden plaats.

Tarief en uitbetaling

Het landelijke tarief voor het ETSEO is € 117,88* bij eenlingen. Dit tarief geldt voor alle zorginstellingen, zoals verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen. Het ETSEO wordt vergoed door de regionale centra voor prenatale screening. Wil je meer informatie over de kosten en vergoedingen voor prenatale screening? Bekijk de actuele tarieven.

 

Heeft deze informatie geholpen? 7 mensen vonden dit nuttig
Bijscholings ronde counselors 2022-2026