Indicaties GUO bij 13 weken

Verwijzen bij de 13 weken echo.

GUO-1 indicaties 13 weken

  • Vrouwen met in de voorgeschiedenis structurele afwijking(en) bij de foetus/neonaat die geleid hebben tot (ernstige) ziekte of zwangerschapsafbreking 
  • Hersenafwijkingen: anencefalie, holoprosencephalie,
  • Structurele hartafwijkingen waarvoor operatie heeft plaatsgevonden
  • Buikwand defect: gastroschisis of omphalocele, blaasextrofie
  • Hernia diafragmatica,
  • Nieragenesie beiderzijds (potter syndroom)
  • Spina bifida,
  • Aanlegstoornissen van de ledematen,
  • Body stalk anomaly, conjoint twin, onbegrepen hydrops foetalis
  • Indicaties met een verhoogd risico op afwijkingen zoals bewezen teratogene medicatie https://www.lareb.nl/teratologie-nl
  • Monochoriale zwangerschap of grotere meerling dan gemelli.
   Bij twijfel over indicatie insturen voor counseling in Amsterdam UMC.

GUO-2 indicaties bij 13 weken

 • LBD (longitudinale blaas diameter) ≥ 7 mm (tijdens gehele onderzoek)
 • Afwezige blaasvulling
 • Het vermoeden op een structurele afwijking
 • NT ≥ 3.5 mm
 • Afwijkende biometrie (zie Verburg et al 2008)
  HC < P2.3
  AC < P2.3
  FL < P2.3
  CRL < P2.3 (zie het NVOG-protocol Datering van de zwangerschap) Let op: alleen van toepassing indien CRL ≤84 mm.
Heeft deze informatie geholpen? 32 mensen vonden dit nuttig
Kwaliteitsverslag SPSNH 2023

Klik hier om het Kwaliteitsverslag 2023 te downloaden