Tweede trimester SEO

Kwaliteitseisen en kwaliteitsborging.

Algemene informatie

Bij een Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) wordt onderzocht of het kindje structurele, lichamelijke afwijkingen heeft. De echoscopist kijkt naar de structuur van de rug en de schedel, maar ook naar de ontwikkeling van de organen, de groei van het kind en de hoeveelheid vruchtwater.

Het tweede trimester SEO (TTSEO) wordt uitgevoerd tussen de 18+0 en 21+0 weken zwangerschap, bij voorkeur tussen de 19+0 en 20+0 weken. 

Het belangrijkste doel van TTSEO is het opsporen van een open rug (spina bifida) of een open schedel (anencefalie) maar er kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen ontdekt worden, bijvoorbeeld aan het hart, aan de buik of aan de nieren. 

RIVM: Tweede trimester SEO

Externe link

Aanvraag en uitslag

De verloskundige doet de aanvraag middels een verwijsbrief. De echoscopist koppelt de uitslag van het TTSEO terug aan de zwangere en aan de verloskundige.

Jouw rol

Voordat je aan de slag mag als TTSEO-echoscopist moet je een geldige kwaliteits-overeenkomst hebben. Die kun je aanvragen als je een erkende SEO opleiding hebt afgerond. Daarnaast heeft het RIVM landelijke kwaliteitseisen opgesteld, bijvoorbeeld over de uitvoering van TTSEO, de echoapparatuur en het privacybeleid.

Als TTSEO-echoscopist onderzoek je of er aanwijzingen zijn voor structurele afwijkingen bij het ongeboren kind. Je informeert ouders over de bevindingen en zorgt, indien nodig, voor een verwijzing naar het Centrum voor Prenatale Diagnostiek van het Amsterdam UMC.

Nieuwe leidraad tweede trimester SEO

De BEN, KNOV en de NVOG hebben – samen met de Regionale Centra Prenatale Screening en het RIVM CvB – definitief overeenstemming bereikt over de nieuwe Leidraad Tweede Trimester SEO versie 3.1. Dit breed gedragen protocol vervangt het modelprotocol SEO versie 2.0 (2012) en de Leidraad SEO versie 3.0 (2019). Richtlijnen voor de obstetrische parameters tijdens het tweede trimester SEO (en andere echo’s tijdens de zwangerschap) zijn opgenomen in een nieuw, afzonderlijk document: Leidraad tweede trimester SEO versie 3.1 (inclusief bijlage sonomarkers bij het SEO) en de bijbehorende Leidraad obstetrische parameters versie 1 (inclusief bijlage placentalokalisatie)

Vanaf 1 juni 2023 moet volgens het nieuwe protocol worden gewerkt. De kwaliteitsbeoordeling, het format scoreformulier TTSEO en het voorbeeldlogboek zijn hierop aangepast. De logboekbeoordeling zal vanaf 1 januari 2024 volgens het nieuwe format plaatsvinden.

Op dinsdag, 18 april 2023 vond het webinar Nieuwe TTSEO-leidraad plaats.
Je kan het webinar terugkijken via de volgende link:
https://channel.royalcast.com/landingpage/clbps/20230418_1/

Leidraad tweede trimester SEO

Externe link

Kwaliteitseisen tweede trimester SEO

Externe link

Onze rol

Wij helpen echoscopisten om de kwaliteit van hun werk te waarborgen. Zo organiseren we bijeenkomsten, communiceren we wijzigingen in richtlijnen en staan we altijd klaar om vragen te beantwoorden. Daarnaast geven we feedback aan individuele echoscopisten en echocentra.

TTSEO-echoscopisten
Elke twee jaar voeren we een beeldbeoordeling uit en gaan we na of je voldoende bijscholing hebt gevolgd. Daarnaast bekijken we jaarlijks of je voldoende TTSEO’s hebt uitgevoerd.

Echocentra
Elke twee jaar voeren we een kwaliteitsaudit uit om te kijken hoe het echocentrum met de landelijke kwaliteitsrichtlijnen omgaat. Dat doen we volgens een vast format bestaande uit een vragenlijst en een visitatie. De audit wordt uitgevoerd door een kwaliteitsmedewerker en een GUO-echoscopist. Heeft jouw echocentrum onlangs een contract afgesloten? Dan vindt de audit binnen 6 tot 9 maanden plaats.

Beschouw de feedbackmomenten als een kans om je werk en het centrum nóg professioneler te maken. Er is bijna altijd wel iets dat beter kan.

Tarief en zorgverzekering

Het landelijke tarief 2023 bedraagt voor TTSEO € 185,26 bij eenlingen en bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap. Dit tarief geldt voor alle zorginstellingen, zoals verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen. Het TTSEO wordt vergoed door de zorgverzekeraar van de zwangere. Wil je meer informatie over de kosten en vergoedingen voor prenatale screening? Bekijk de actuele tarieven.

Heeft deze informatie geholpen? 3 mensen vonden dit nuttig
Kwaliteitsverslag SPSNH 2023

Klik hier om het Kwaliteitsverslag 2023 te downloaden