Veel gestelde vragen door echoscopisten

Bereikbaarheid zomerperiode

Wie mag het structureel echoscopisch onderzoek uitvoeren?

Alleen zorgverleners die een certificaat voor het Structureel Echoscopisch Onderzoek hebben behaald en daarbij een kwaliteitsovereenkomst hebben met het regionaal centrum, mogen het SEO uitvoeren.

Is er een bezwaarprocedure?

Als een uitvoerder (counselingspraktijk, echocentrum, screeningslaboratorium, echoscopist en counselor) het niet eens is met de kwaliteitstoetsing prenatale screening door de SPSNH, kan men bezwaar maken. De bezwaarprocedure vindt u terug op de PNS-website.

link naar bezwaarprocedure