Organisatie

Alles over SPSNH.

Algemeen

Stichting Prenatale Screening Noord-Holland (SPSNH) heeft als taak de uitvoering en de deskundigheidsbevordering van prenatale screening te coördineren én de kwaliteit hiervan te bewaken. Met deze screening kunnen chromosomale en lichamelijke afwijkingen bij de ongeborene relatief vroeg in de zwangerschap worden ontdekt. In totaal zijn er zeven regionale centra in Nederland die in opdracht van VWS en het RIVM deze taak hebben, waarbij SPSNH verantwoordelijk is voor Noord-Holland en Almere.

SPSNH streeft naar een optimale kwaliteit van de prenatale screening en werkt hiervoor nauw samen met de afdeling Prenatale Diagnostiek van het Amsterdam UMC en alle uitvoerende zorgverleners in de regio. We monitoren en bewaken de kwaliteit en bieden ondersteuning aan zorgverleners die werkzaamheden uitvoeren binnen de prenatale screening, zoals counseling en het SEO. We geven regelmatig feedback aan zorgprofessionals en richten ons tevens op deskundigheidsbevordering. De RIVM-richtlijnen vormen daarvoor de basis. Door alle kennis te blijven delen, kunnen we de kwaliteit van prenatale screening waarborgen en waar nodig verbeteren.

Lees hier meer over de programmastructuur.

Fusie
Per 3-1-2023 zijn de Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreken (SPSAO) en de stichting  Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland (RCPSNH) formeel overgegaan in de nieuwe Stichting Prenatale Screening Noord-Holland (SPSNH). Liesbeth van Leeuwen, bestuurder van SPSAO en Jacqueline Laudy, bestuurder van RCPSNH, hebben hiervoor op 29 december 2022 de akte van fusie na toestemming van beide RvT’s bij de notaris ondertekend na een jaar lang intensieve voorbereiding.

Doel
Het primaire doel van de fusie tussen SPSAO en RCPSNH is dat er in regio Noord-Holland één onafhankelijk Regionaal Centrum is voor de uitvoering van de taken zoals omschreven in de WBO vergunning ten behoeve van de coördinatie, kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering Prenatale Screening.

Eén loket voor alle contractanten in Noord-Holland
Voor de contractanten van SPSAO en RCPSNH is er nu één primair Regionaal Centrum, SPSNH: één aanspreekpunt voor contractering, deskundigheidsbevordering en vragen over de uitvoering en gegevensaanlevering van de prenatale screening in regio Noord-Holland.

Eén regionaal centrum en één Universitair Centrum voor Prenatale Diagnostiek
In juni 2022 is de afdeling Prenatale Diagnostiek van de UMC’s AMC en VUmc gefuseerd tot één afdeling van het Amsterdam UMC. Zowel SPSAO als RCPSNH werkten samen met deze afdeling. Door de fusie tot één regionaal centrum wordt deze samenwerking voor alle partijen eenduidiger met korte lijnen voor kwaliteitsborging en onderwijs van de prenatale screening.

Bedrijfsmatig gezien zal door de fusie een verdere professionaliseringslag plaatsvinden in de werkprocessen met als doel een stabiele, efficiënte en toekomstbestendige organisatie. Kortom, deze fusie voordelen heeft voor alle betrokken partijen en wij zien de nieuwe samenwerking met vertrouwen tegemoet.

 

vlnr: Esther Wissink, Suzanne Derksen, Angelique Hartman, 2e rij: Pascale Robles de Medina, Sandra Berg, Isabella de Groot-Loeve, Karline van de Kamp, voorste rij: Jacqueline Laudy en Liesbeth van Leeuwen,

Jaarverslagen

Raad van Bestuur

SPSNH is een onafhankelijk rechtspersoon. Dat wil zeggen dat SPSNH een zelfstandige stichting is en niet verbonden is aan het Amsterdam UMC.  De stichting heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB). Beide bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd en verantwoordelijk. De exacte taken en bevoegdheden zijn statutair vastgesteld en worden omschreven in het RvB-reglement.

Bestuursleden:

  • Dr. Jacqueline Laudy, MSc, algemeen bestuurder
  • Dr. Liesbeth van Leeuwen, medisch bestuurder

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) draagt zorg voor een goed functionerend bestuur en houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast functioneert de RvT als een adviseur en klankbord voor het bestuur.

De exacte taken en bevoegdheden zijn statutair vastgesteld en worden omschreven in het RvT-reglement. De RvT wordt gevormd door:

 • Mr. Daphne Hüskens, voorzitter, juridische achtergrond
 • Mr. Rolinka Wijne, vicevoorzitter, juridische achtergrond
 • Drs. John Dawson, medische achtergrond
 • Dr. Attie Go, medische achtergrond
 • Tim van Oorschot, RC, financiële achtergrond
 • Drs. Eric Robles, financiële achtergrond

Raad van Advies

SPSNH vindt contact met en feedback van haar contractanten (zorgverleners) belangrijk. Dit helpt ons om met elkaar in de regio het programma prenatale screening zo goed mogelijk uit te voeren en de kwaliteit hiervan waar nodig te verbeteren. De raad van advies fungeert als een klankbord tussen SPSNH en haar contractanten over de uitvoering van de prenatale screening op aangeboren aandoeningen, in brede zin en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Denk hierbij aan onderwerpen als de kwaliteit van de uitvoering van prenatale screening, de taken en de werkwijze van de SPSNH en de toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied.

De Raad van advies wordt gevormd door:

 • Marieke Apon, verloskundige, counselor
 • Barbara Franssen-Laan, verloskundige, ETSEO en TTSEO echoscopist
 • Remke Grootenhuis, ETSEO, TTSEO echoscopist, verloskundige, counselor
 • Rimkje Heurtin, counselor 2e lijn
 • Iboyca Holkenborg, verloskundige, counselor
 • Marja Schouten, ETSEO en TTSEO echoscopist
 • Marie Therese de Vos, ETSEO en TTSEO arts-echoscopist 2e lijn
Heeft deze informatie geholpen? 0 mensen vonden dit nuttig
Adreswijziging SPSNH

Attentie!