Team

Onze werkzaamheden worden uitgevoerd door een team van medewerkers die samen het Bureau van de SPSNH vormen. Bekijk hier wie wij zijn. Als je contact met ons hebt, spreek of zie je altijd een van onderstaande mensen.

Jacqueline Laudy Algemeen bestuurder

Jacqueline draagt als algemeen bestuurder primair zorg voor de bedrijfsvoering. Zij is arts-epidemioloog en tevens werkzaam als directeur van Echocentrum Focus, Breda.

Liesbeth van Leeuwen Medisch inhoudelijk bestuurder

Liesbeth draagt als medisch bestuurder primair zorg voor medisch-inhoudelijk gerelateerde zaken. Zij is perinatoloog en tevens werkzaam in het Amsterdam UMC, afdeling Prenatale Diagnostiek.

Sandra Berg Kwaliteitsmedewerker

Sandra heeft als hoofdtaak de visitaties van de echocentra. Daarnaast werkt ze als ETSEO- en TTSEO-echoscopist bij afdeling Verloskunde van het Amsterdam UMC.

Linda Dittman Beleidsmedewerker

Linda zorgt voor de contractering van counselors en echoscopisten en houdt zich landelijk en regionaal bezig met databeveiliging.

Géraldine Ferré Administratief medewerker

Geraldine ondersteunt de coördinatie en administratie van de visitatierondes en de organisatie van de regiobijeenkomsten. Daarnaast houdt zij zich bezig met communicatie en relatiebeheer.

Isabella de Groot-Loeve Kwaliteitsmedewerker

Isabella visiteert de echocentra en voert de beeldbeoordeling uit, geeft feedback en verzorgt deskundigheidsbevordering. Ze werkt ze als GUO-echoscopist bij de PND-afdeling van het Amsterdam UMC. Daarnaast is zij ETEO- en TTSEO-echoscopist in de eerste lijn.

Angelique Hartman Regiomanager

Angelique houdt zich bezig met kwaliteitsborging, zoals de visitaties van de echocentra en de kwaliteitstoets counseling. Daarnaast richt zij zich op relatiebeheer, communicatie en deskundigheidsbevordering.

Karline van de Kamp regiobeheerder en Datamanager

Karline zorgt voor de contractering van zorginstellingen en het verwerken van de gegevens van de prenatale screening in Peridos. Daarnaast helpt zij mee met de voorbereiding van de visitatierondes.

Pascale Robles de Medina Screeningscoordinator

Pascale visiteert de echocentra en voert de beeldbeoordeling uit, geeft feedback en verzorgt deskundigheidsbevordering. Daarnaast werkt ze als senior-arts prenatale geneeskunde bij de PND-afdeling van het Amsterdam UMC.