Bijscholing counselors

ronde 2022-2026.

Op 1 januari 2022 is de nieuwe bijscholingsronde counseling prenatale screening 2022-2026 gestart.

Als counselor heb je in de nieuwe opzet van de bijscholing meer keuzevrijheid in de te volgen bijscholing. Er dienen twintig accreditatiepunten in vijf jaar te worden behaald, maar we willen iedereen stimuleren om nu al te starten met het volgen van bijscholingen en de te behalen accreditatiepunten te verdelen over deze vijf jaar.

De SPSNH controleert jaarlijks de voortgang van de bijscholing via Peridos. Deelname aan scholingen wordt geregistreerd in het deelregister binnen het kwaliteitsregister van de KNOV. Van daaruit wordt het doorgezet naar Peridos. Let voor een correcte verwerking van je punten op het volgende:

Ben je verloskundige?
Registreer je in het kwaliteitsregister van de KNOV en dan ook voor het deelregister counseling prenatale screening.
Inschrijven in de registers is gratis!
Je hoeft geen lid te zijn van de KNOV, maar je moet wel verloskundige zijn.
Alle gegevens uit het deelregister worden periodiek opgehaald door Peridos.

Op basis van deze registratie wordt gevolgd of counselors voldoende bijscholing hebben gedaan.

Ben je counselor maar geen verloskundige?
Stuur het bewijs van deelname voor bijscholing counseling prenatale screening naar ons op. Wij schrijven je scholing handmatig bij in Peridos. Op basis hiervan monitoren wij of counselors voldoende bijscholing hebben gedaan.

Heb je een scholingswens die (nog) niet bij het scholingsaanbod staat? Wil je zelf bijscholing organiseren? Kijk dan voor meer informatie op pns.nl.

Hieronder presenteren wij een greep uit het bijscholingsaanbod die op dit moment te volgen zijn zichzelf met een korte omschrijving van de trainingen. Het aanbod in is ontwikkeling. Op PE-online vind je altijd het meest recente aanbod. Voor verloskundigen; dit overzicht is ook toegankelijk als je niet lid bent van de KNOV.

Bijscholingsaanbod

Via de links vind je meer informatie over de bijscholingen en hoe je je kunt inschrijven.

In de e-learning komt alle theorie over counseling prenatale screening kort langs. Het is verplicht deze e-learning elke 5 jaar ten minste 1 keer te volgen. Gebruik deze e-learning (ook) om meer inzicht te krijgen in je leerwensen en een keuze maken uit het overige scholingsaanbod.

  • MIO counseling PNS bij laaggeletterheid en taalbarrière, Leerpunt KOEL

Als counselor kom je laaggeletterden en/of mensen met een taalbarrière tegen. Tijdens deze MIO helpen we je om de counseling over prenatale screening bij laaggeletterdheid te verbeteren. We gaan dieper in op het herkennen van laaggeletterdheid, het toepassen van gesprekstechnieken en het beoordelen van het voorlichtingsmateriaal. Hoe kan je je taalgebruik aanpassen en welke gesprekstechnieken kan je toepassen?

Samen op reis is een serious game over counseling prenatale screening. Een spel dus, maar wel een spel waar je heel veel van leert. In deze MIO bijscholing ga je op een verrassende en prikkelende manier op onderzoek uit naar je eigen en elkaars ervaringen en opvattingen. Wij beloven je de leukste bijscholing die je ooit deed.

  • Nascholing counselen prenatale screening, o.b.v. casuïstiek bespreking, Arjenne Hoeksema

Echoscopist en verloskundige Anita van Oostrom frist jullie kennis over het ETSEO, het TTSEO en de NIPT op, tijdens een afwisselend en informatief ochtendprogramma. Het ITV-middagprogramma (MIO) wordt begeleid door Arjenne Hoeksema, verloskundige en coach. We werken met jullie eigen casuïstiek en de incidentmethode.

  • Vaardigheidstraining Counselen over prenatale screening: dilemma counseling, DOKh

In gesprek gaan over de kans op het krijgen van een kind met een aangeboren afwijking kan confronterend zijn. Deze scholing richt zich op gesprekken met koppels:

– die het nog niet eens kunnen worden over de vraag of ze prenatale screening wensen
– en koppels die worstelen met levensbeschouwelijke vraagstukken.

  • Prenatale screening – training 1 basis, 2 gevorderd, 3 expert – jaar 1, 2 en 3, Leffectief

Met deze training word je op een interactieve wijze bekend gemaakt met de ins en outs van de counseling rondom prenatale screening. Door slechts een paar minuten per dag te spelen neem je de kennis tot je, maar zorg je ook voor het onderhouden van die kennis.

  • Vaardigheidstraining counseling prenatale screening, LEV-scholing

LEV-scholing heeft, samen met stichting Dialoog, een vaardigheidstraining ontwikkeld, speciaal voor Counseling Prenatale Screening. Een leuke, leerzame en dynamische training. LEV-scholing werkt met de methodiek Dynamische Oordeelsvorming®. Je leert nog bewuster de juiste vragen stellen zodat een zwangere (en partner) tot een keuze kunnen komen die bij haar/hen past.

Door ervaring leer je. Tijdens deze intervisie worden op methodische wijze deze ervaringen gedeeld. Het doel is de deskundigheid te bevorderen en de kwaliteit van de counseling te handhaven of verbeteren. De intervisie wordt begeleid door een ervaren verloskundig coach/trainer.

Heeft deze informatie geholpen? 1 persoon vond dit nuttig
Bijscholings ronde counselors 2022-2026