Mededeling over foutmelding BSN + geboortedatum.

Met enige regelmaat ontvangt de helpdesk Peridos meldingen vanuit zorginstellingen dat zij bij het aanmaken van een aanvraag ETSEO of NIPT een foutmelding vanuit Peridos ontvangen over het BSN en de geboortedatum.

Deze melding ziet er als volgt uit:

“Er bestaat al een cliënt in Peridos met dezelfde BSN, maar een andere geboortedatum. Neem contact op met de Peridos helpdesk via www.peridos.nl/helpdesk. (BSN: XXXXXXXXX, Geboortedatum: XX-XX-XXXX)”

 Meestal betreft het bij deze melding een cliënt waarvoor in het verleden een verkeerde geboortedatum is geregistreerd in Peridos, waardoor de zorginstelling met de bij hun bekende geboortedatum van de cliënt nu geen aanvraag kan indienen. De Peridos helpdesk kan controleren waarom deze foutmelding wordt gegeven en kan indien nodig de geboortedatum corrigeren.

Het komt soms voor dat een zorgverlener na het ontvangen van deze melding een aanvraag verstuurt zonder BSN (om zo de foutmelding te omzeilen). Dit is echter geen goede oplossing. Het levert verwarring op bij de verwerking van de NIPT van deze cliënt.

Wanneer uw zorginstelling deze melding over de BSN krijgt, is het belangrijk om (zoals de melding weergeeft) altijd contact op te nemen met de Peridos Helpdesk, zodat er controle en eventueel ook correctie van de geboortedatum kan plaatsvinden.  Gebruik hiervoor het webformulier, ook in geval van twijfel.