Fusie SPSAO-RCPSNH.

Fusie SPSAO-RCPSNH

Jacqueline Laudy (bestuurder RCPSNH) en Liesbeth van Leeuwen (bestuurder SPSAO) hebben, na een jaar lang intensieve voorbereiding en toestemming van beide RvT’s, op 29 december 2022 de akte van fusie bij de notaris ondertekend.

Doel
Het primaire doel van de fusie tussen SPSAO en RCPSNH is dat er in regio Noord-Holland één onafhankelijk Regionaal Centrum is voor de uitvoering van de taken zoals omschreven in de WBO vergunning ten behoeve van de coördinatie, kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering Prenatale Screening.

Eén loket voor alle contractanten in regio Noord-Holland
Voor de contractanten van SPSAO en RCPSNH is er nu één primair Regionaal Centrum, SPSNH: één aanspreekpunt voor contractering, deskundigheidsbevordering en vragen over de uitvoering en gegevensaanlevering van de prenatale screening in regio Noord-Holland.

Eén regio met één UMC/afd. Prenatale Diagnostiek en één Regionaal Centrum
In juni 2022 is de afdeling Prenatale Diagnostiek van de UMC’s AMC en VUmc gefuseerd tot één afdeling van het Amsterdam UMC. Zowel SPSAO als RCPSNH werken samen met deze afdeling. Door de fusie tot één regionaal centrum wordt deze samenwerking voor alle partijen eenduidiger met korte lijnen voor kwaliteitsborging en onderwijs van prenatale screening.

Bedrijfsmatig gezien zal door de fusie een verdere professionalisering plaatsvinden in de werkprocessen met als doel een stabiele, efficiënte en toekomstbestendige organisatie. Kortom, deze fusie heeft voordelen voor alle betrokken partijen en wij zien de nieuwe samenwerking met vertrouwen tegemoet.

 

Team SPSNH