Toetsing normaantal ETSEO van september 2021- september 2022.

In oktober 2022 zullen alle ETSEO-echoscopisten een terugkoppeling ontvangen van hun primaire RC over het aantal ETSEO’s dat zij hebben verricht (en in Peridos zijn vastgelegd) in het eerste jaar na introductie van het ETSEO. Voor startende ETSEO-echoscopisten geldt dat zij minimaal 250 ETSEO’s moeten hebben uitgevoerd; voor ervaren ETSEO-echoscopisten is dat 150 ETSEO’s. Wanneer het minimaal aantal ETSEO’s niet is gehaald in het eerste jaar, wordt u door het RC geïnformeerd over de mogelijke consequenties hiervan.