NIPT: er verandert van alles.

Vanaf 1 april 2023 wordt de NIPT onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening in Nederland. De TRIDENT-1 en TRIDENT-2 studies lopen af. Dat betekent dat zwangeren straks kunnen kiezen voor de NIPT zonder dat ze mee moeten doen aan een wetenschappelijke studie.

Onder regie van het RIVM-CvB wordt momenteel – in samenwerking met de Regionale Centra, de verschillende beroepsgroepen en overige betrokkenen – de organisatie rond de NIPT opnieuw ingericht. De overheveling van de huidige NIPT (in het kader van de TRIDENT-studies) naar de reguliere screening, brengt namelijk nogal wat wijzigingen met zich mee.

Denk hierbij aan:
–           meer bloedafnamepunten
–           gewijzigde exclusiecriteria
–           een nieuw protocol nevenbevindingen
–           aanpassingen in Peridos en andere informatiesystemen (het hele bloedafnameproces verloopt voortaan digitaal)
–           de herinrichting van de NIPT-laboratoria
–           nieuwe (of aangepaste) communicatiematerialen

Een andere ingrijpende wijziging is dat zwangeren vanaf 1 april 2023 kosteloos aan de NIPT kunnen meedoen. Ook komt er een nieuwe toestemmingsregeling voor het gebruik van gegevens voor alle prenatale screeningen.

Save the date: dinsdag 7 februari 2023 – Webinar NIPT vanaf 1 april 2023 – wat verandert er?
Om counselors zo goed mogelijk voor te bereiden op deze wijzigingen, wordt op 7 februari 2023 van 14.00 tot 16.00 uur een interactief webinar gehouden getiteld: NIPT vanaf 1 april 2023 – Wat verandert er?

Hierin worden counselors bijgepraat over:
–           alle inhoudelijke veranderingen
–           wat er wijzigt in de counseling en registratie
–           hoe de overgang naar de reguliere NIPT voor counselors en zwangeren zo soepel mogelijk verloopt

 

Bent u counselor? Noteer dan alvast de datum en tijd van dit webinar. U kunt zich ook nu al aanmelden. Deelname is verplicht voor counselors en accreditatie is aangevraagd.
Het webinar komt direct na afloop in een on-demand versie beschikbaar.