NIPT op medische indicatie.

Wat is het verschil t.o.v. de oude TRIDENT-1 studie?

De NIPT op medische indicatie is voor zwangere vrouwen die niet in aanmerking komen voor de NIPT binnen het reguliere screeningsprogramma op basis van de exclusie/ verwijzingscriteria.

  • De NIPT als test verandert zelf niet en ook de afname procedure voor NIPT op medische indicatie verandert niet t.o.v. de TRIDENT-1 procedure.
  • Dezelfde bloedafname organisaties die de bloedafname verzorgden voor de TRIDENT-1 kunnen ook de bloedafnames verzorgen voor de NIPT op medische indicatie.
  • De oude TRIDENT-1 aanvraagformulieren zijn aangepast en zijn per NIPT laboratorium beschikbaar gesteld voor aanvragers uit de Centra voor Prenatale Diagnostiek
  • Er kan voor de NIPT op medische indicatie GEEN gebruik worden gemaakt van de NIPT verzendpakketten voor de reguliere screening. De verpak- en verzendmaterialen worden door de bloedafname organisatie zelf verschaft.
  • Er worden door de NIPT laboratoria met de bloedafname organisaties afspraken gemaakt over de distributie van Streckbuizen die gebruikt moeten worden voor de NIPT op medische indicatie en over de logistiek van het versturen van het bloed naar de NIPT laboratoria.
  • De Streckbuizen met bloed moeten ook voor de NIPT op medische indicatie binnen 4 dagen na bloedafname in ontvangst zijn genomen door de NIPT laboratoria voor verwerking.
  • Bloedafname en verzending naar het NIPT-laboratorium kunnen op reguliere wijze gedeclareerd worden bij de ziektekostenverzekering van de zwangere.
  • NIPT-laboratorium Amsterdam UMC-locatie VUmc: Centra PND van UMC Utrecht, UMC Groningen en Amsterdam UMC
  • NIPT- laboratorium Erasmus MC: Centra PND van Leiden UMC en Erasmus MC
  • NIPT- laboratorium Maastricht UMC+: Centra PND van Radboudumc en Maastricht UMC+