Nieuwe leidraad tweede trimester SEO.

De BENKNOV en de NVOG hebben – samen met de Regionale Centra Prenatale Screening en het RIVM CvB – definitief overeenstemming bereikt over de nieuwe Leidraad Tweede Trimester SEO versie 3.1. Dit breed gedragen protocol vervangt het modelprotocol SEO versie 2.0 (2012) en de Leidraad SEO versie 3.0 (2019). Richtlijnen voor de obstetrische parameters tijdens het tweede trimester SEO (en andere echo’s tijdens de zwangerschap) zijn opgenomen in een nieuw, afzonderlijk document: Leidraad obstetrische parameters, versie 1.0 (link volgt!) 

Onlangs heeft de Programmacommissie Prenatale Screening positief geadviseerd en heeft het RIVM-CvB het vernieuwde protocol overgenomen voor gebruik binnen de prenatale screening.

Vanaf 1 juni 2023 moet volgens het nieuwe protocol worden gewerkt. De kwaliteitsbeoordeling, het format scoreformulier TTSEO en het voorbeeldlogboek zijn ook hierop aangepast. De logboekbeoordeling zal per 1 januari 2024 volgens het nieuwe format plaatsvinden.