Vertraging aanpassing foute regels verwijderen door zorginstellingbeheerder.

In een eerdere nieuwsbericht is aangegeven dat naar verwachting met de Peridos-release van juni zorginstellingbeheerders de bevoegdheid zouden krijgen om foute regels te verwijderen. Helaas heeft dit vertraging. Onze excuses hiervoor. Wij zullen u berichten zodra hier meer duidelijkheid over is.

In de tussentijd kunnen Regionale centra of medewerkers van de helpdesk wel foute regels verwijderen.

Neem hiervoor contact op met het Regionaal centrum of met de helpdesk Peridos.