Nieuw kwaliteitssysteem echoapparatuur in 2026.

Echoapparatuur die gebruikt wordt voor het ETSEO en/of het TTSEO moet voldoen aan de kwaliteitseisen. Om de kwaliteit in de toekomst nog beter te kunnen borgen, is een nieuw kwaliteitssysteem ontwikkeld door het Landelijk ReferentieCentrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) in samenwerking met het RIVM en de Regionale Centra. Dit systeem wordt tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2026 geleidelijk geïmplementeerd.

Het nieuwe kwaliteitssysteem zorgt ervoor dat het voor echopraktijken makkelijker wordt om een keuze te maken bij de aanschaf van nieuwe echoapparatuur. Vanaf januari 2023 wordt namelijk gaandeweg een lijst opgesteld met apparatuur die via een typekeuring heeft laten zien dat het voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. Na plaatsing van een nieuw echoapparaat is een acceptatietest nodig. Daarnaast zal in het nieuwe systeem de apparatuur in de echocentra (technisch) worden gemonitord via periodieke testen. Dat moet ertoe leiden dat de apparatuur optimaal functioneert én dat er een objectiever oordeel over de kwaliteit te geven is. Meer informatie over het kwaliteitssysteem is te vinden op www.lrcb.nl.

Graag informeren we degenen die betrokkenen zijn bij het aanschaffen en onderhoud van echoapparatuur in de prenatale screening over dit kwaliteitssysteem. Alle contactpersonen van de echocentra hebben hierover een aparte mail ontvangen met informatie en de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst.