Gebruik niet-valide BSN.

Gebruik 'niet-valide BSN' voor zwangere zonder BSN in Peridos

In het verleden werd door Regionale Centra geadviseerd om voor zwangeren zonder BSN een ‘niet-valide BSN’ als 999999999 of 00000000 in te vullen. Peridos markeerde deze regels dan met een speciale foutmelding. De gegevens werden niet verwerkt in Peridos.

Vanaf vorig jaar is het mogelijk voor zwangeren zonder BSN om deel te nemen aan het eerste trimester SEO en de NIPT. Aanvragen voor zwangeren zonder BSN vinden altijd plaats in Peridos. Peridos genereert voor deze zwangeren een Peridoscode waarmee de aanvraag en uitslag uniek geïdentificeerd kunnen worden. In deze situatie is het niet meer nodig en ook niet handig om ook nog een ‘niet-valide BSN’ in te voeren. Als zowel een Peridoscode als een BSN is vastgelegd, zal Peridos het bericht afkeuren omdat maar één van beide identificerende items aanwezig mag zijn.

Kortom, wanneer een eerste trimester SEO of NIPT aanvraag wordt gedaan voor een zwangere zonder BSN in Peridos, dan wordt automatisch een Peridoscode gegenereerd. Er dient dan geen ‘niet-valide BSN’ vastgelegd te worden.