Kamerbrief NIPT.

Minister Kuipers van het ministerie van VWS heeft op 14 april 2022 de Tweede Kamer geïnformeerd over de structurele implementatie van NIPT. Hierin staat dat vanaf 1 april 2023 de NIPT definitief onderdeel wordt van de prenatale screening onder regie van het RIVM. De eigen betaling van €175,- voor zwangere vrouwen komt dan te vervallen. De komende periode wordt gewerkt aan het inrichten van de juiste bekostigingsstructuur. Verder zal gekeken worden hoe de NIPT ook voor vrouwen met een medische indicatie kosteloos kan worden aangeboden. Zie Kamerbrief. Tevens is het rapport van de Trident 2-studie aangeboden.