Wel of geen NIPT als ETSEO afwijkend is en vice versa.

Waarom mag er geen NIPT meer worden uitgevoerd als het eerste trimester SEO afwijkend is?

Als het eerste trimester SEO afwijkend is, wordt in het Centrum voor Prenatale Diagnostiek bepaald wat de juiste vervolgzorg is voor deze zwangere. Op die manier krijgt de zwangere de best passende zorg aangeboden. Wilde de zwangere meedoen aan de NIPT, maar heeft ze op dat moment nog geen bloed laten prikken? Dan moet de counselor de aanvraag voor de NIPT intrekken.

Waarom mag er geen eerste trimester SEO worden uitgevoerd als de NIPT afwijkend is?

Als de NIPT afwijkend is, wordt in het Centrum voor Prenatale Diagnostiek bepaald wat de juiste vervolgzorg is voor deze zwangere. Op die manier krijgt de zwangere de best passende zorg aangeboden. Heeft de zwangere al een eerste trimester SEO gepland? Dan zegt de counselor deze afspraak af.

Moet de uitslag van de NIPT bekend zijn voordat het eerste trimester SEO wordt uitgevoerd?

Nee, dat hoeft niet. Als de zwangere bloed heeft laten prikken voor de NIPT en ze de uitslag nog niet binnen heeft, mag de echoscopist het eerste trimester SEO gewoon uitvoeren.

Een zwangere doet een NIPT. Een paar dagen later blijkt dat zij een afwijkende uitslag heeft bij het eerste trimester SEO. Wordt de NIPT dan stopgezet?

Nee, dan wordt de NIPT doorgezet. In dit geval wordt geen terugbetaling gedaan. Alleen als de zwangere nog geen bloed heeft laten afnemen, trekt de counselor de aanvraag voor NIPT in en komt een zwangere in aanmerking voor terugbetaling. Bij het counselingsgesprek is het handig de zwangere erop te wijzen altijd zo laat mogelijk te betalen voor de NIPT. Dan hoeven er zo min mogelijk terugbetalingen gedaan te worden.

Voor mee informatie zie:

Externe link