Aanlevering counselings- en tweede trimester SEO gegevens.

Aanlevering counselings- en TTSEO gegevens

In vorige berichten, onder andere via deze nieuwsbrief, heeft u al vaker kunnen lezen dat we de aanleveringen van counselings- en tweede trimester SEO gegevens via Excel-bestanden willen uitfaseren. Dit is nodig om aan beveiligingsregels te voldoen. We zijn heel blij dat dit voor heel veel praktijken en bronsystemen goed lukt. Het is in uw en ons belang in verband met de volledigheid van de gegevens in Peridos dat alle gegevens van 2021 nog eenmalig via Excel-bestanden geüpload worden. Alle gegevens van 2022 dienen via XML-berichten te worden aangeleverd. Als dit bij u niet mogelijk is, of als u niet weet hoe dit te doen: informeer bij uw bronleverancier wat het knelpunt kan zijn, en/of informeer uw Regionaal Centrum via contact@spsnh.nl