Termijn Eerste trimester SEO.

Het eerste trimester SEO kan worden uitgevoerd tussen 12+3 weken en 14+3 weken. Gebleken is dat 41% pas ná 13+5 weken wordt uitgevoerd. Wanneer dan iets wordt ontdekt, is er relatief weinig tijd voor het vervolg. Soms is het dan namelijk al te laat voor een vlokkentest, waardoor iemand alsnog moet wachten op een vruchtwaterpunctie. Ook wordt de beeldvorming in het Centrum voor Prenatale Diagnostiek bemoeilijkt door de (gevorderde) termijn en de ligging van de foetus. De meerwaarde van de vroege echo neemt daarmee af.

Aan de counselor: wijs de zwangere dus op het tijdig inplannen van de 13 wekenecho (vanaf 12+3 weken). Het doel van de echo is het vaststellen van grove afwijkingen en die zijn echt al snel te zien. Het tijdig inplannen geeft ook ruimte bij de echoscopisten om aan de vraag te voldoen en helpt hen in het verdelen van de capaciteit.

Aan de echoscopist: rond 13 weken zijn alle te beoordelen structuren het best in beeld te brengen. Wees ook niet terughoudend met het aanbieden van een vaginale echo.