Arbeidsmarktkrapte echocentra – Capaciteit echocentra ETSEO, TTSEO en stageplekken.

Begin mei is landelijk met een vragenlijst geïnventariseerd in hoeverre echocentra capaciteitsproblemen ervaren in de uitvoering van het eerste en/of tweede trimester SEO. Ook is gevraagd naar het aanbod van stageplekken vanwege de meldingen over beperkte doorstroom van echoscopisten. In totaal hebben 200 echocentra de vragenlijst ingevuld, waarvoor veel dank.

Uit de resultaten blijkt:

Van alle echocentra die het TTSEO aanbieden:

  • Ervaart 75% geen problemen met de vraag naar TTSEO’s.
  • Heeft 36% ruimte over om enkele TTSEO’s voor andere centra uit te voeren.
  • Kan 25% niet (altijd) of met moeite alle TTSEO’s uitvoeren.

Van alle echocentra die het ETSEO aanbieden:

  • Ervaart 65% geen problemen met de vraag naar ETSEO’s.
  • Heeft 35% ruimte over om enkele ETSEO’s voor andere centra uit te voeren.
  • Kan 35% niet (altijd) of met moeite alle ETSEO’s uitvoeren.

Om continuïteit van zorg voor de zwangeren te waarborgen, willen de Regionale Centra vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Zo wordt gewerkt aan een overzicht van echocentra met ‘overcapaciteit’. Echocentra die even geen ruimte hebben, kunnen dit overzicht raadplegen en hun zwangeren verwijzen naar centra die meer mogelijkheden hebben. Echocentra die capaciteit over hebben of juist niet meer over hebben, kunnen dat melden via de helpdesk Peridos.

Naar verwachting is dit overzicht voor de zomervakantie periode te vinden op www.clbps.nl. Uw RC informeert u hierover.

Over stageplekken:

  • 17% van de echocentra heeft in 2022 een stageplek voor een TTSEO-echoscopist.
  • 31% kan misschien/onder bepaalde voorwaarden nog een stageplek creëren.

Voor de stageplekken is er langer de tijd nodig om alle informatie te bundelen en te bekijken hoe de Regionale Centra, het RIVM-CvB, de BEN en de opleidingsinstituten hierin kunnen ondersteunen. Verdere informatie hierover volgt .