Minister Kuipers heeft vergunning NIPT afgegeven.

Minister Kuipers van VWS heeft een vergunning afgegeven voor de uitvoering van de NIPT als regulier onderdeel van het programma voor prenatale screening. Dat gebeurde naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad van 20 februari 2023 over de vergunningaanvraag voor de niet-invasieve prenatale test (NIPT).

De vergunning is vooralsnog verleend op basis van een eerder advies van de Gezondheidsraad (2020).  Dit om ervoor te zorgen dat de continuïteit van de NIPT na 1 april wordt gewaarborgd. Een eventuele opvolging van het advies van 20 februari 2023 heeft namelijk consequenties voor de uitvoering van de NIPT en de counseling die niet voor 1 april a.s. geïmplementeerd kunnen worden. Hierover moet nog besluitvorming plaatsvinden door de minister van VWS.

Zie voor meer informatie onze website

https://www.pns.nl/nieuws/vergunning-nipt-afgegeven