Waar kan een zwangere een SEO laten uitvoeren?.

Waar kan een zwangere een SEO laten uitvoeren?

Een counselor dient een zwangere te verwijzen voor een eerste of tweede trimester SEO naar een echocentrum die een overeenkomst heeft met een regionaal centrum voor prenatale screening. De zwangere kan er dan van op aan dat het SEO uitgevoerd wordt volgens de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen. Een overzicht van echocentra in de buurt met een overeenkomst voor het eerste en/of tweede trimester SEO is te vinden op de Peridos website: Zoek Zorgverlener – Peridos

Wijs een zwangere er ook op dat zij nooit hoeft te betalen voor het uitvoeren van een SEO. Wanneer dit wel het geval is, heeft het echocentrum geen overeenkomst met een regionaal centrum voor het uitvoeren van het SEO.