Tarieven prenatale screening 2023.

Counseling: € 72,71;
Tweede trimester SEO: € 179,27 (bij meerlingen mag dit tarief per foetus worden gedeclareerd).

Het tarief voor het eerste trimester SEO voor de echocentra wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van VWS en is voor 2023:

Eerste trimester SEO: € 117,88 (bij meerlingen mag dit tarief per foetus worden gedeclareerd).
Het document Tarieven en declaraties prenatale screening wordt begin januari 2023 bijgewerkt