Nieuwe versies kwaliteitseisen.

Kwaliteitseisen eerste trimester SEO

In de kwaliteitseisen aan het eerste trimester SEO is een extra paragraaf (1.4.1) opgenomen. Deze heeft betrekking op de informatie die op de website van het echocentrum moet staan. Deze informatie dient conform de informatie uit het landelijke voorlichtingsmateriaal te zijn. Vanaf de website van het echocentrum dient te worden doorgelinkt naar www.pns.nl en het landelijke voorlichtingsmateriaal.
Daarnaast is leeftijd als exclusiecriterium verwijderd.

De kwaliteitsbeoordeling van het eerste trimester SEO is gewijzigd.
 De belangrijkste wijzigingen in versie 3 zijn:

  • Expliciet aandacht wordt gevraagd voor het gebruiken van het juiste type transducer/probe en te zorgen voor passende beeldinstellingen.
  • De AC en de maag(vulling) moeten in hetzelfde beeld worden beoordeeld.
  • De nek en het gelaat mogen in hetzelfde beeld worden beoordeeld.
  • De beoordeling van het hart (positie en vierkamerbeeld) moet in hetzelfde beeld worden beoordeeld als de thorax (vorm en aspect longen).
  • De bijlage bevat nieuwe voorbeeldfoto’s.

Kwaliteitseisen tweede trimester SEO

Ook aan de kwaliteitseisen aan het tweede trimester SEO is paragraaf 1.4.1 toegevoegd over de informatie die op de website van het echocentrum moet staan.

Kwaliteitseisen opleiding counseling

Er is 30 september 2022 een nieuwe versie van de kwaliteitseisen opleiding counseling gepubliceerd.

De belangrijkste wijziging in versie 4 is:
Beschrijving van beoogde bekwaamheden van de counselor toegevoegd. Deze bekwaamheden zijn ontwikkeld in het kader van de nieuwe bijscholingscyclus. De bedoeling hiervan is beter na te gaan of de opleiding counseling opleidt tot het gewenste eindniveau bij de cursist.