Geslachtsbepaling bij het ETSEO.

De Regionale Centra krijgen signalen dat er echoscopisten zijn die bij het ETSEO het geslacht meedelen aan de zwangere (al dan niet benoemd met een onzekerheidsmarge). Landelijk is afgesproken dat de beoordeling van het geslacht geen onderdeel is van het ETSEO (kwaliteitseisen aan het eerste trimester SEO). Wij vragen u dit in acht te nemen bij de uitvoering van het ETSEO en ook zo kenbaar te maken aan de zwangeren indien hiernaar gevraagd wordt. Zie voor extra toelichting de webpagina met veelgestelde vragen over het ETSEO.