Afspraak eerste trimester SEO tijdig aanvragen én inplannen.

Afspraak eerste trimester SEO tijdig aanvragen én inplannen

Alleen als de zwangere toestemming heeft gegeven mee te doen aan de wetenschappelijke studie mag het eerste trimester SEO worden ingepland en uitgevoerd. Daarom is het belangrijk dat de counselor de aanvraag tijdig instuurt als bewijs van deze toestemming. Maar ook dat zwangeren niet te lang wachten met het maken van een afspraak voor het eerste trimester SEO. De termijn voor het laten uitvoeren van het eerste trimester SEO is krap en echocentra hebben te maken met volle spreekuren.

Verzoek aan counselors: we vragen u direct na de termijnecho de aanvraag voor het eerste trimester SEO naar Peridos te sturen en ook de zwangeren erop te wijzen dat ze op tijd (direct na de termijnecho) een afspraak hiervoor moeten maken.