Nieuwe TTSEO leidraad.

Vanaf 1 juni 2023 dient het TTSEO volgens de nieuwe Leidraad TTSEO gehanteerd te worden, zowel door counselors als door echoscopisten.Tijdens het TTSEO dienen ook enkele obstetrische parameters te worden beoordeeld. In de ‘Leidraad obstetrische parameters’ staan de uitvoering en referentiewaarden van de obstetrische parameters beschreven die tijdens het TTSEO of eventueel vervolg echoscopisch onderzoek worden beoordeeld. Tevens geeft het een toelichting hoe te handelen. De leidraad obstetrische parameters en het beoordelen van deze parameters vallen onder de verantwoordelijkheid van de beroepsgroepen.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oude modelprotocol SEO betreffen:

  • Bipariëtale Diameter (BPD): hoeft niet meer te worden gemeten.
  • Thorax: aanpassing in de beoordeling van de vorm en echogeniciteit van de longen in transversale opname, niet (meer) coronaal.
  • Intactheid diafragma: aanpassing van het vlak van de beoordeling in twee sagittale opnamen, of in één coronale opname. Coronaal was altijd de norm, maar met oog op oppikken van een hernia zijn sagittale opnamen beter.
  • Hart: aanpassing van wat in het 4-kamerbeeld moet worden beoordeeld.
  • Symmetrie breedte atria en ventrikels, identificatie beide AV-kleppen, crux en continuïteit septa.
  • Three vessel trachea view (V-sign) is toegevoegd. Gekantelde opname vanuit het transversale vlak, net iets hoger dan het three vessel view.

Hier kan je de documenten downloaden