Naar een Kwaliteitssysteem Echoapparatuur in 2026.

Tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2026 wordt geleidelijk een kwaliteitssysteem voor de echoapparatuur geïmplementeerd. Dit is een gezamenlijk project van het RIVM-CvB, de Regionale Centra en het LRCB (Landelijk Referentiecentrum Bevolkingsonderzoek). Kern van het plan is dat de specificaties en eisen van de echoapparatuur voortaan getoetst en gemonitord worden door een deskundige / centrale organisatie (LRCB).

Vanaf 21 juli is op PNS.nl meer informatie te vinden over dit systeem. De informatie op deze site wordt de komende tijd steeds aangevuld. Neem in geval van vragen contact op met uw Regionaal Centrum.