Verandering in tijdstip uitbetaling eerste trimester SEO.

In februari 2022 hebben de Regionale Centra bij alle echocentra informatie opgevraagd over de gewenste periode van uitbetaling van het eerste trimester SEO. Dit naar aanleiding van verzoeken om de eerste trimester SEO’s per hele maand uit te betalen, aansluitend bij managementoverzichten en het boekjaar. Uit de inventarisatie blijkt dat het merendeel van de echocentra de voorkeur aangeeft om de uitbetaling van het eerste trimester SEO per hele maand te ontvangen.

Halverwege 2022 worden daarom de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Maandelijkse uitbetaling van eerste trimester SEO’s die zijn uitgevoerd in Peridos tot de 1e van de maand.
  • Op de 8e dag van de maand wordt het betaaloverzicht aangemaakt. Echocentra kunnen dus tot de 8e dag van de maand gegevens aanleveren over de voorgaande maanden.
  • De uitbetaling door de Regionale Centra vindt uiterlijk op de 15e van de maand plaats.

De financiële contactpersonen van de echocentra worden via een e-mail op de hoogte gesteld wanneer deze wijziging in periode van uitbetaling precies plaatsvindt.