COVID-maatregelen.

Extra aandacht voor bestaande COVID-maatregelen bij het SEO

Naar aanleiding van de nieuwe aangescherpte COVID-maatregelen per 18 december jl. willen wij iedereen vragen de zwangeren te (blijven) verwijzen naar de informatie hierover op:

www.pns.nl is aangevuld met relevante informatie. De maatregelen zijn niet gewijzigd, maar verdienen in deze aanhoudende weerbarstige tijden extra de aandacht van zowel de zorgverlener als de zwangere.

Graag voor drie punten hieruit extra de aandacht

 1. Alleen de partner mag mee
  Wijs op uw website, bij de counseling en bij het maken van de echo-afspraak erop dat naast (of in plaats van) de partner géén andere begeleiders én géén kinderen mee kunnen naar het eerste trimester SEO en tweede trimester SEO. U kunt hiervoor verwijzen naar de website van het RIVM (www.pns.nl). Zeker nu de scholen zijn gesloten, is het belangrijk dit extra te (blijven) benadrukken.
 1. Mondneusmasker
  Informeer de zwangere duidelijk over het dragen van een mondneusmasker tijdens het echo-onderzoek waarbij geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Informeer haar bijvoorbeeld bij de counseling, op uw website, bij het (telefonisch) inplannen van de afspraak en bij de ingang van het echocentrum.
  Zwangeren hebben meer risico om ernstig ziek te worden van COVID-19. Zie voor meer informatie: rivm.nl/coronavirus-covid-19/zwangerschap
 1. Zelftest of afspraak bij de GGD bij zwangere met klachten?
  Hierover is navraag gedaan bij het LCI. Ook voor zwangeren geldt dat men een zelftest kan gebruiken bij klachten die passen bij COVID-19. Bij een positieve test dient de zwangere een afspraak bij de GGD te maken om de uitslag te laten bevestigen. Bij klachten kan men ook meteen een afspraak maken bij de GGD. Zelftesten kunnen niet gebruikt worden voor het opheffen van quarantainemaatregelen. Daarnaast wordt zwangeren met een kwetsbare gezondheid geadviseerd om altijd een testafspraak te maken bij de GGD. Zie rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten.Een zwangere met een negatieve (zelf)testuitslag mag naar het SEO komen.