Uitfasering aanlevering HL7v3 berichten.

Peridos ontvangt op dit moment nog van een aantal Onatal-, Orfeus- en Vrumungebruikers HL7v3-berichten.

Het betreft de volgende berichten:

  • start zorgverlening;
  • counseling;
  • uitkomst.

Deze HL7v3 berichten zijn veelal verouderde berichten die niet meer worden gebruikt (start zorgverlening) of die niet meer overeenkomen met de huidige dataset. Voor counseling is er een alternatief in de vorm van het RESCOU XML-bericht. Voor de uitkomst is RIVM in overleg met Perined om gegevens te koppelen.

We hebben de bronleveranciers verzocht om de mogelijkheid tot versturen van berichten via HL7v3 voor zorgverleners uit het bronsysteem te verwijderen.