Informatie over de websites van CLBPS en Peridos.

Informatie over de websites van CLBPS en Peridos: welke info is waar te vinden

Uit vragen van zorgverleners begrijpen wij dat het niet altijd duidelijk is voor welke informatie ze de website van CLBPS.nl moeten raadplegen en voor welke Peridos.nl.

CLBPS.nl wordt gebruikt om algemene landelijke informatie te verstrekken die te maken heeft met deskundigheidsbevordering en beleidsuitvoering, zoals de webinars en kwaliteitsbeoordeling SEO-beelden.

Peridos.nl bevat informatie voor verschillende groepen gebruikers:

  • Zwangeren en zorgverleners kunnen opzoeken welke praktijken in de buurt zitten (Zoek zorgverlener).
  • Leveranciers van bronsystemen vinden er beschrijvingen van de datasets en definities, voorbeelden en beschrijvingen van berichten voor gegevensuitwisseling met Peridos (Gegevens).
  • Zorgverleners vinden er de toestemmingsformulieren voor ETSEO en NIPT, beschrijvingen voor het aanvragen van ETSEO en NIPT en hoe NIPT-uitslagen in Peridos ingezien kunnen worden en informatie over uitbetalingen ETSEO via Peridos.
  • De website geeft ook informatie over het omgaan met gegevens (Privacy) en over Zorgportaal, de website die gebruikt wordt om in te loggen in Peridos.