Gegevensafdracht counseling en tweede trimester SEO via XML bericht.

Per 2022 is de wijze veranderd van aanleveren van counselings- en tweede trimester SEO-gegevens naar Peridos. De gegevens moeten nu vanuit het eigen bronsysteem via XML-berichten naar Peridos gestuurd worden. Dit gaat sneller, veiliger en eenvoudiger dan via de Excel-uploads. Een correcte gegevensafdracht is belangrijk, zowel voor de monitoring van de prenatale screening, als voor uzelf als zorgverlener voor inzicht in het aantal verrichtingen. En ook voor het onderzoek naar het eerste trimester SEO. Het verzoek is dan ook om minimaal maandelijks counselings- en tweede trimester SEO-gegevens aan te leveren. Voor een aantal bronsystemen staan handleidingen op Peridos.nl die u hierbij kunnen helpen.

Vanaf de nieuwe Peridos release die op 16 mei in productie wordt genomen, worden alle XML-berichten automatisch verwerkt en niet meer handmatig door het Regionaal Centrum. De zorginstellingbeheerder wordt per mail op de hoogte gesteld over de veranderingen die het automatisch verwerken met zich meebrengt. Meer informatie is binnenkort te vinden op Peridos.nl, de link zal door het Regionaal Centrum worden gedeeld.