Kwaliteitssysteem echoapparatuur.

Kwaliteitssysteem voor echoapparatuur

Voor de kwaliteitsborging van de echoapparatuur die gebruikt wordt binnen de prenatale screening, heeft het RIVM opdracht gegeven aan het Landelijk Referentiecentrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) om het kwaliteitssysteem dat zij in 2021 hebben voorgesteld, te implementeren. Dat systeem kent een cyclus aan testen die periodiek en op locatie worden uitgevoerd. Het LRCB ontwikkelt daartoe in 2022 protocollen voor het testen van de apparatuur. Vanaf 2023 start het daadwerkelijk toetsen van de specificaties en eisen. Het zal een aantal jaren duren voordat het gehele systeem is ingevoerd. Het LRCB benadert de komende periode alle echocentra om gegevens over de apparatuur en de locatie te verzamelen. Verdere informatie over de uitvoering van het kwaliteitssysteem volgt later in het jaar.