Incomplete eerste trimester SEO’s – abdominaal versus vaginaal.

De beeldvorming bij het eerste trimester SEO kan soms onvoldoende zijn vanwege bijvoorbeeld een ongunstige foetale ligging of maternale obesitas. Indien het niet mogelijk is alle orgaansystemen via een abdominaal uitgevoerde echo te beoordelen, dient een vaginale echo te worden aangeboden. Hierdoor kan de beeldvorming verbeteren. Als echoscopist heb je de inspanningsverplichting om te zorgen voor optimale beeldvorming en het compleet afronden van het onderzoek.

Bij eerste trimester SEO’s die als incompleet worden geregistreerd, wordt – volgens de aangeleverde gegevens – in ongeveer de helft van de gevallen ook een transvaginale echo verricht. Dit lijkt te wijzen op terughoudendheid bij het aanbieden van een transvaginale echo. Daarom nogmaals uw aandacht: bied de zwangere een vaginale echo aan als blijkt dat de beeldvorming abdominaal onvoldoende is. De zwangere mag deze uiteraard weigeren. Leg dit dan vast in het dossier. Mocht u zich niet bekwaam genoeg voelen, vraag een collega om u te helpen en/of zoek hier bijscholing voor.