Wijziging in kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag.

Kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag

De kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag zijn enigszins gewijzigd. De vereiste frequenties aan de vaginale probe waren gesteld op minimaal 7-9 MHz. Echter, een vaginale probe voor een echo rond 13 weken zwangerschap (eerste trimester SEO) dient ook te beschikken over lagere frequenties. Daarom is dit aangepast naar 5-7 MHz. Als het goed is, heeft dit geen consequenties voor echopraktijken die onlangs nieuwe apparatuur hebben aangeschaft. Alle verkochte probes hebben het benodigde frequentiebereik.

De vereiste frequenties aan de vaginale probe zijn dus naar beneden bijgesteld. De tekst in de kwaliteitseis is als volgt aangepast:

  • Abdominale en vaginale probe(s) dienen aanwezig te zijn:
    • Abdominale probe met minimaal een frequentie tussen 3 en 7 MHz. Dit kunnen twee     afzonderlijke probes zijn, of een breedbandtransducer.
    • Vaginale probe met minimaal een frequentie tussen 5 en 7 MHz.

3D-probes zijn niet verplicht. Ze mogen wel voor de 2D-beeldvorming worden gebruikt, mits ze voldoen aan de eisen van de 2D-probe.

Zie ook de volledige kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en beeldopslag op pns.nl.