Opleiding ETSEO echoscopist begin 2022.

Opleiding ETSEO-echoscopist

Begin volgend jaar is er opnieuw gelegenheid om u aan te melden voor de opleiding tot ETSEO-echoscopist. Dit zijn de voorwaarden voor deelname:

  • U heeft een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO met een Regionaal Centrum én
  • U heeft minimaal 500 tweede trimester SEO’sverricht en een voldoende behaald bij de beeldbeoordeling door een Regionaal Centrum.

Belangrijk: heeft u nu nog geen 500 tweede trimester SEO’s uitgevoerd, maar verwacht u dat aantal wel binnenkort te halen? Meld u dan ook bij uw Regionaal Centrum. Het Regionaal Centrum beslist dan of u al toegelaten wordt tot de opleiding.   

 De opleiding bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  1. Vragenuur op dinsdag 18 januari 2022 van 19.30 tot 20.30 uur via Teams. Hieraan voorafgaand kijkt u twee webinars
  2. De toets is op donderdag 3 februari 2022 van 20.00 tot 21.00 uur.
  3. Voor het volgen van de vaardigheidstrainingen zijn er twee mogelijkheden in maart in Utrecht UMC en Amsterdam UMC

Vaardigheidstraining ETSEO in het UMCU

Externe link

Vaardigheidstraining ETSEO in Amsterdam UMC

Externe link