NIPT.

NIPT aanvraag: als keuze met/ zonder nevenbevindingen nog wijzigt

Bij de NIPT-aanvraag komt het voor dat een zwangere op het laatste moment haar keuze voor het wel of niet laten bepalen van nevenbevingen bij de NIPT wil veranderen of dat zij nog wat bedenktijd nodig heeft.
De keuze voor wel of niet laten bepalen van nevenbevindingen is in Peridos nog aan te passen tot het moment dat de informatie door het laboratorium is opgehaald (de datum van het ophalen is te controleren in Peridos). Is de keuze na het printen van het bloedafnameformulier nog gewijzigd, dan wordt de laatst bekende informatie uit Peridos overgenomen. De ingevulde keuze op het geprinte formulier vervalt hiermee. De informatie in Peridos is dus leidend ten opzichte van de informatie op het bloedafnameformulier.
Wanneer een zwangere na het printen van het bloedafnameformulier haar keuze voor nevenbevindingen wijzigt, is er echter een discrepantie tussen de informatie op het formulier en de gegevens uit Peridos. De NIPT kan dan vertraging oplopen, doordat het NIPT-laboratorium deze gegevens eerst controleert bij de aanvrager.
De NIPT-laboratoria raden daarom aan om het labformulier pas te printen wanneer een zwangere een keuze heeft gemaakt tussen wel of geen nevenbevindingen. Een alternatief kan zijn om bij de definitieve keuze het formulier per beveiligde e-mail naar de zwangere te sturen en haar deze zelf uit te laten printen.