NIPT beschikbaar bij alle meerlingzwangerschappen.

Vergunning voor NIPT bij meerlingzwangerschappen

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een vergunning verleend voor het aanbieden van NIPT bij alle typen meerlingzwangerschappen. Dat betekent dat de NIPT vanaf 3 juni ook wordt aangeboden aan vrouwen die zwanger zijn van een:

  • Dichoriale tweeling (tweeling met ieder een eigen placenta en vruchtzak).
  • Meerling met drie of meer foetussen.
  • Vanishing twin (een tweelingzwangerschap in aanleg waarbij één vitaal embryo wordt gezien. De tweede vruchtzak heeft óf een niet-vitaal embryo óf geen embryo).

Betrouwbaarheid NIPT bij meerlingzwangerschappen

Net zoals bij een eenling, klopt ook bij een tweeling de uitslag van de NIPT vaker dan die van de combinatietest. De betrouwbaarheid van de NIPT hangt af van het type tweelingzwangerschap. Bij monochoriale tweelingen is de NIPT even betrouwbaar als bij een eenling. Bij dichoriale tweelingen en meerlingen is de NIPT mogelijk iets minder betrouwbaar dan bij eenlingen. Ook is het niet mogelijk om van de afzonderlijke foetussen een uitslag te geven. Het is daarom niet mogelijk te bepalen of de uitslag geldt voor één kind of meer. Bij een afwijkende NIPT is dus altijd vervolgdiagnostiek nodig. Geef bij counseling speciale aandacht aan NIPT bij dichoriale tweelingen en vanishing twins.

Wetenschappelijke studie

De NIPT wordt aangeboden in het kader van wetenschappelijke studies (TRIDENT 1 en 2). Het opnemen van meerlingzwangerschappen is een aanvulling op deze lopende studies. De testeigenschappen van de NIPT bij meerlingzwangerschappen worden geregistreerd en gemonitord, zodat er meer gegevens beschikbaar komen over de testkwaliteit bij deze groepen.