Nieuwe contracten en kwaliteitsovereenkomsten.

Nieuwe contracten en kwaliteitsovereenkomsten beschikbaar per 17 januari 2022

De geactualiseerde contracten met zorgaanbieders en kwaliteitsovereenkomsten met zorgverleners voor zowel counseling, ETSEO als TTSEO komen beschikbaar per 17 januari 2022. U heeft hierover mogelijk al een mail van uw Regionaal Centrum gehad. Uw nieuwe contract en/of kwaliteitsovereenkomst is pas geldig als deze is geaccordeerd in Peridos. Het is dan ook van belang dat u op of zo snel mogelijk na 17 januari 2022 in Peridos inlogt en het contract accordeert. 

Een wijziging in de kwaliteitsovereenkomst voor zorgverleners gaat over de registratie in Vektis. Per 15 december 2021 is Peridos namelijk de bron voor de registratie van de verrichtingen prenatale screening in het AGB-register van Vektis. Voor een juiste registratie van deze erkenningen/ kwalificaties in dit register, is vanuit Peridos eenmalig een lijst aangeleverd aan Vektis met alle zorgverleners met een actuele kwaliteitsovereenkomst. U hoeft hier dus geen actie op te ondernemen. Vektis informeert u zodra de juiste erkenningen/kwalificaties zijn doorgevoerd. De Regionale Centra kunnen u voortaan ondersteunen bij het doorgeven van mutaties in deze kwalificaties aan Vektis. Let op: u blijft zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van uw erkenningen/ kwalificaties in Vektis. Dit is belangrijk voor het verwerken van de declaraties door zorgverzekeraars.