Nieuwe bijscholingsronde counselors bijna van start.

Nieuwe bijscholingsronde counselors start op 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 start voor alle counselors de nieuwe bijscholingsronde counseling prenatale screening. De counselor krijgt meer autonomie en keuzevrijheid in de te volgen bijscholing. De regie over het leren en bijblijven ligt bij de counselor zelf.

In vijf jaar dient de counselor prenatale screening twintig accreditatiepunten te halen voor dit onderwerp. De 20 accreditatiepunten zijn als volgt verdeeld:

  • 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van kennis
  • 4 punten voor een verplichte e-learning
  • 8 accreditatie punten voor bijscholing op het gebied van vaardigheden
  • 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van reflectie

Voor verloskundigen en gynaecologen zijn de 20 te behalen accreditatiepunten voor counseling prenatale screening onderdeel van het totale aantal van de 200 verplicht te behalen punten in 5 jaar. Voor verloskundigen wordt dit onderdeel van het Kwaliteitsregister Verloskundigen. De KNOV informeert de verloskundigen hierover op korte termijn.

Counselors kiezen zelf welke bijscholing zij willen volgen. Het aanbod is vanaf januari te vinden op www.pe-online.org/public en https://medischescholing.nl/

Meer informatie over deze bijscholingsronde is te vinden op www.pns.nl.