Laat je mening horen over de bijscholing PNS!.

Laat je mening horen over de de bijscholing PNS!

Vrijdagochtend 29 januari a.s. (9.30-12.00/ online via ZOOM) is er een  bijeenkomst voor alle counselors, regionale centra en vertegenwoordigers van beroepsverenigingen over de scholing voor counselors. Tijdens deze bijeenkomst kan worden meegepraat over het onderwijskundig ontwerp voor de bij- en nascholing counseling vanaf 2022.
In deze korte video wordt het concept-ontwerp verder toegelicht. In essentie beschrijft het ontwerp dat er een geaccrediteerde lijst van scholingsactiviteiten komt waaruit de counselor zijn scholing kan samenstellen. Een gedeelte van de scholing is verplicht, een gedeelte zit in de keuzeruimte.
Het gaat hier uitdrukkelijk om een conceptontwerp. Als alle belangrijke partijen akkoord zijn met de uitgangspunten wordt dit plan verder uitgewerkt. Het is belangrijk om te horen of dit voorstel op draagvlak kan rekenen bij de counselors, regionale centra en beroepsverenigingen óf dat er nog aanpassingen nodig zijn.

Wil je meepraten over de scholing van de counselors? Meld je dan aan via bureau@oabdekkers.nl of 040-2913733