Kwaliteitseisen bij aanschaf echoapparatuur.

Aanschaf tweedehands echoapparatuur

Voor echoapparatuur aangeschaft na 12 oktober 2020 gelden de nieuwe kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag, ook als het bouwjaar van het echoapparaat voor 12 oktober 2020 ligt. Deze nieuwe eisen gelden dus ook voor tweedehandse echoapparatuur. Een kwaliteitssysteem voor de controle van de echoapparatuur is in ontwikkeling. Zolang dat er niet is, gelden de oude kwaliteitseisen voor de gebruiksduur van de echoapparatuur:

Wanneer een echopraktijk de apparatuur langer dan 5 jaar wil gebruiken (toepasbaar voor top-end systemen), kan het Regionale Centrum, indien blijkt dat het apparaat nog beelden oplevert van voldoende kwaliteit, toestemming geven het apparaat langer te gebruiken, met telkens een verlenging van één jaar tot een maximaal gebruik van in totaal 8 jaar.