Gewijzigde kwaliteitseisen.

Gewijzigde kwaliteitseisen tweede trimester SEO

De kwaliteitseisen voor het tweede trimester SEO zijn geactualiseerd en de opbouw van de documenten is gewijzigd. Belangrijkste inhoudelijke wijzigingen betreffen aanscherping van het beleid rondom pretecho’s en bij onvoldoende beeldvorming. Zie www.pns.nl/kwaliteitseisen.

Andere gewijzigde kwaliteitseisen

Naar aanleiding van de implementatie van het eerste trimester SEO in onderzoekssetting zijn kleine wijzigingen doorgevoerd in een aantal andere kwaliteitseisen. Dit gaat dan met name om de toevoeging van het eerste trimester SEO in de kwaliteitseisen counseling prenatale screening, informed consent en privacy en de kwaliteitseisen vaginale echo. De kwaliteitseisen zijn begin 2021 door de Programmacommissie vastgesteld en staan gepubliceerd op www.pns.nl/kwaliteitseisen.